A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Енергодарської міської ради Запорізької області

Скерування пацієнтів до вищих рівнів надання медичної допомоги

1. «АМБУЛАТОРНА ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ, ВКЛЮЧАЮЧИ МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ»

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем (за рішенням лікуючого лікаря).

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення при невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Надання консультативної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 2. Проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 3. Проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних обстежень, а також лабораторних досліджень з метаболічного скринінгу відповідно до чинного законодавства.
 4. Лікування в амбулаторних умовах.
 5. Організація спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
 6. Проведення малих хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
 7. Надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
 8. Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
 9. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах, крім передбаченої іншими пакетами медичних послуг.
 10. Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям і планової стоматологічної дітям до 16 років, зокрема:
 1. Надання планової стоматологічної допомоги дітям із наступними захворюваннями:
 2. Надання ургентної стоматологічної допомоги дітям із наступними захворюваннями:
 3. Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим із наступними захворюваннями:

 

2. «МАМОГРАФІЯ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ»

 

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; вік пацієнтки – від 40 років і старше.

 Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
 2. Проведення проекційного рентгенографічного неінвазивного дослідження молочних залоз у двох проекціях для діагностики патологічних змін молочних залоз і прилеглих анатомічних структур.
 3. Аналіз та опис результатів досліджень, що проводиться лікарем-рентгенологом.

 

3.«ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

 

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; вік пацієнтів – від 50 років і старше.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунку, в т.ч. огляд шлунку в інверсії, та дванадцятипалої кишки крізь ротову порожнину з діагностичною метою та проведенням ендоскопічних маніпуляцій зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження.
 3. Виконання поліпозиційної біопсії за системою “OLGA” (Оперативна система оцінки гастрита) (в антральному відділі по малій і великій кривизні, куті шлунку, у тілі шлунку по великій і малій кривизні) для діагностики передракових змін слизової оболонки шлунку.
 4. Забезпечення вимірювання вистеленого циліндричним епітелієм стравоходу (CLE) згідно з Празькою класифікацією «C&M».
 5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час езофагогастродуоденоскопії.
 7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження.

 

           4.«АМБУЛАТОРНА, СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ»

 

 Умови надання послуги: амбулаторно, стаціонарно.

Підстави надання послуги: направлення від лікаря ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Надання цілодобової паліативної медичної допомоги і лікарського догляду пацієнту, який потребує паліативної медичної допомоги, у стаціонарних умовах лікарем та медичною сестрою, які пройшли підготовку з паліативної допомоги.
 2. Здійснення оцінки стану пацієнта за органами і системами.
 3. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів).
 4. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.
 5. Оцінка нутритивного стану та надання нутритивної підтримки.
 6. Забезпечення симптоматичної терапії (в тому числі, медикаментозної) та догляду.
 7. Надання респіраторної підтримки.
 8. Забезпечення пацієнтів асистивними технологіями для мобільності.
 9. Надання послуг фізичної терапії та медичної реабілітації.
 10. Проведення консультацій лікарями різних спеціальностей відповідно до стану пацієнта.
 11. Консультування спеціалістами закладу представників інших надавачів медичних послуг, де перебувають пацієнти, які потребують паліативної допомоги.
 12. Навчання членів родин (законних представників і осіб, які здійснюють догляд) пацієнта навичкам догляду за важкохворими.

 

5.«СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»

 

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.
 3. Полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.
 4. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 6. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Проведення заходів із вторинної профілактики захворювань.
 9. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень.
 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

                   

            6.«ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ»

 

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень.
 3. Проведення хірургічних операцій.
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
 5. Забезпечення післяопераційного моніторингу, знеболення та подальшої медикаментозної терапії.
 6. Забезпечення проведення патоморфологічних досліджень.
 7. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 8. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 9. Проведення заходів з вторинної профілактики захворювань.
 10. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
 12. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.

 

ВИМОГИ ПМГ 2020

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Додати послуги

Додати ще одну послугу